adres

logo_small

Szpital Psychiatryczny

 82-550 Prabuty ul. Kuracyjna 30 

Centrala tel. 55 278 01 22

Poradnia - tel. 55 278 01 20 wew. 20 Lekarz Dyżurny - tel. 55 278 01 18 wew. 18 Ordynator o/kobiecy - tel. 55 278 01 18  wew. 18 Dyżurka o/kobiecy - tel. 55 278 0119 wew. 19 Oddziałowa - tel. 55 278 01 21 wew. 21
Sekretariat - tel. 55 278 01 22  wew. 22 Ordynator o/męski - tel. 55 278 01 23  wew. 23 Dyżurka o/męski - tel. 55 278 01 24 wew. 24 Dyżurka o/terapii - tel. 55 278 01 25 wew. 25 Terapeuta o/terapii - tel. 55 278 01 26 wew. 26