kontakt

NZOZ CENTRUM PSYCHIATRII SP. Z O.O. 82-200 Malbork ul. Józefa Wybickiego 12 lok. 1 NIP: 579-19-94-139

 Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000150499

administracja: Sekretariat Zarządu:(+48) 55 278 01 22   Prezes Zarządu:(+48) 602 216 894     Dział Księgowości:(+48) 55 278 01 27 fax: (+48) 55 278 32 07 e-mail:  biuro@centrum-psychiatrii.pl,  t.barganowska@centrum-psychiatrii.pl Telefony - Szpital Prabuty - Centrala - 55 278 01 20 Poradnia   -  tel. 55 278 01 20 (wew. 20) Lekarz Dyżurny -  tel. 55 278 01 18 (wew. 18) Ordynator o/kobiecy -  tel. 55 278 01 18 (wew. 18) Dyżurka o/kobiecy -   tel. 55 278 0119 (wew. 19) Oddziałowa  -    tel. 55 278 01 21 (wew. 21) Sekretariat  -   tel. 55 278 01 22 (wew. 22) Ordynator o/męski  -  tel. 55 278 01 23 (wew. 23) Dyżurka o/męski  -   tel. 55 278 01 24 (wew. 24) Dyżurka o/terapii  -  tel. 55 278 01 25 (wew. 25) Terapeuta o/terapii  - tel. 55 278 01 26 (wew. 26)

 PORADNIE ZDROWIA

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Malborku tel. 55 272 38 69 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie  tel. 55 261 68 13 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sztumie tel. 55 277 80 84 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Prabutach tel. 55 278 01 20

 PORADNIE LECZENIA UZALEŻNIENIA

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Malborku  tel. 55 272 38 69 Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sztumie  tel. 55 277 80 84 Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Prabutach  tel. 55 278 01 20