PROJEKTY UNIJNE

NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, iż w dniu 20 marca 2017 r. spółka zawarła umowę z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację projektu z zakresu informatyzacji pn. „ Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii”.

Niniejszy projekt współfinansowany zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy Informatyczne i telemedyczne.

Projekt, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania, systemów, urządzeń i sprzętu realizowany będzie w województwie pomorskim, w powiatach kwidzyńskim, sztumskim i malborskim, na terenie wszystkich lokalizacji Zamawiającego: Szpital Psychiatryczny w Prabutach, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Malborku, Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sztumie oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Wartość projektu: 928 107,40 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zapytanie ofertowe 1-2016
zapytanie ofertowe 1-2016 - zmiana

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malbork, 03.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe 1-2017 - Kierownik Projektu

Zapytanie ofertowe 2-2017 - Inżynier_Projektu
Zapytanie ofertowe 2-2017 - sprostowanie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe 3-2017
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - oprogramowanie
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia - sprzęt informatyczny
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 - Wymagania dotyczące próbki oraz zasady jej oceny
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zał. nr 7 - wzór umowy
Odpowiedzi 1
Odpowiedzi 2

Informacja o wyborze oferty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------